woensdag 30 november 2011

Fysiotherapie bij borstkanker


De fysiotherapie kent vele specialisaties waaronder die van oncologiefysiotherapeut. In de Fysiopraxis van November staat een uitgebreid artikel over de rol die de oncologiefysiotherapeut heeft in de behandeling van patiënten met borstkanker.

Wat zijn de revalidatiemogelijkheden voor borstkankerpatiënten die last hebben van gewrichtsklachten door hormoontherapie? Hoe kan de (oncologie)fysiotherapeut deze gewrichtsklachten herkennen zonder de patiënten te over- of onderbelasten? Dit zijn slechts een aantal van de vragen die in het artikel aanbod komken.

De Fysiopraxis van November is te lezen op de bovenverdieping van het studiecentrum Kapittelweg.

FB

maandag 28 november 2011

Onderzoek naar psychosociale interventie bij mantelzorgers van dementerenden


De verzorging van demente partners of familieleden brengt vaak een zware belasting voor de mantelzorgers met zich mee. Er zijn aanwijzingen dat psychosociale interventies bijdragen aan een vermindering van die belasting. Myrra Vernooij-Dassen, hoogleraar Psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen van de Radboud Universiteit, onderzocht met enkele collega’s voor The Cochrane Collaboration het effect van één van die psychosociale interventies, namelijk de ‘cognitive reframing’. Deze term staat voor de gerichte verandering van bepaalde beelden en overtuigingen van de mantelzorger, zoals zijn verantwoordelijkheden voor de demente patiënt, zijn eigen behoeften aan hulp en ondersteuning en de rol van andere familieleden in het zorgproces. Bron: www.umcn.nl

Lees het review wat uit het onderzoek is voortgekomen of luister naar de podcast, beide in de databank Cochrane.

FB

maandag 14 november 2011

Eerstejaars Voeding en diëtetiek starten met informatievaardigheden


Kritisch leren kijken naar informatie. Dat is de bedoeling van de lessen informatievaardigheid voor de eerstejaars Voeding en diëtetiek die deze week starten. Het gaat om 11 groepen en ruim 250 studenten. De cursus informatievaardigheid sluit aan bij de module Voeding en energie die de studenten toch al volgen.

Voor de module Voeding en energie ontwikkelen de studenten een cursus voor mensen met overgewicht. Om zo’n cursus te kunnen ontwikkelen, voeren ze een literatuuronderzoek uit. Dat onderzoek voert verder dan enkel googelen. De studenten moeten in staat zijn om betrouwbare en actuele informatie te vinden voor hun studie en zij zullen ook databanken raadplegen als PM Platform en de HBO-Kennnisbank.

Om goed te leren zoeken, volgen ze zes stappen op weg naar informatievaardigheid. De eerste stap, de oriëntatiefase, helpt om de informatiebehoefte te bepalen. Bij de tweede stap, het zoeken, stellen ze een probleem- en zoekvraag op. De derde stap is het daadwerkelijke zoeken aan de hand van zoektermen, een strategie en een methode. Bij de vierde stap, het kiezen, selecteren ze de juiste informatie uit de berg informatie die ze in stap 3 verzameld hebben. De vijfde stap is het daadwerkelijke schrijven, zowel de tekst van het werkstuk als de literatuurlijst. In de zesde en laatste stap, de evaluatie, kijken ze terug op het volledige zoekproces. De cursus informatievaardigheden wil studenten kritisch leren kijken naar informatie.
FB/IVZ

donderdag 3 november 2011

Zorg voor chronisch zieken: een overzichtstudie

De zorgverlening voor chronisch zieken bereidt zich voor op de toekomst. Zorgverleners zullen naast hun vertrouwde rol patiënten meer dan nu moeten gaan coachen bij zelfmanagement. Dat vereist nieuwe vaardigheden. Het NIVEL heeft een overzichtstudie uitgebracht over de zorg voor chronisch zieken.

De vraag naar gezondheidszorg stijgt. Daarnaast is ook het accent verschoven. Door nieuwe medische mogelijkheden leven mensen langer met ziekten die vroeger fataal waren. De moderne zorg is er niet meer alleen op gericht dat patiënten hun ziekte overleven, maar dat je ook mét een chronische ziekte een kwalitatief goed leven hebt, waarbij je zelf zoveel mogelijk de regie voert.


Het hele bericht is te lezen op de website van het NIVEL. Klik hier voor het PDF bestand van de overzichtstudie.

FB