vrijdag 24 februari 2012

Meten van spelparticipatie

Spel beïnvloedt op een positieve manier de mentale en fysieke gezondheid van het kind. Tijdens het spelen heeft het kind controle over het spelproces. Spelactiviteiten die kinderen zelf kiezen, zijn activiteiten waarbij kinderen uitdrukken wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Het geeft inzicht in de kwaliteit van leven en het welbevinden van het kind.
Binnen de Ergotherapie zijn er een tweetal instrumenten die spelparticipatie beogen te meten, dit zijn de Test of Playfulness (ToP) en de Test Of Environmental Supportiveness (TOES). Literatuuronderzoek laat zien dat de ToP & TOES veelbelovende klinisch relevante uitkomstmaten zijn. Lees de rest van het artikel "Het meten van spelparticipatie met de Test of Playfulness en Test Of Environmental Supportiveness' van Els Spaargaren (Msc) in het nieuwste nummer van het Wetenschappelijk tijdschrift voor Ergotherapie. FB

maandag 13 februari 2012

Verpleegkundige in 2020 heeft HBO-profiel

De verpleegkundige van de toekomst heeft een HBO-profiel. Dat blijkt uit een artikel in V&VN Magazine - het ledenblad van de beroepsvereniging - over de nieuwe beroepsprofielen die op 8 maart aanstaande worden gepresenteerd. Met de wijziging van de beroepsprofielen wordt gehoor gegeven aan de opdracht van de minister van VWS duidelijker onderscheid te maken tussen de niveaus 4 en 5, en daarmee voorbereid te zijn op de veranderende en complexere zorgvraag. Wat er met de functietitel voor de huidige verpleegkundige niveau 4 gebeurt, zal na 8 maart duidelijker worden. De Stuurgroep V&V2020 heeft nu drie beroepsprofielen in conceptvorm klaar liggen: de verpleegkundige, de verpleegkundig specialist en de zorgkundige. Die laatste is nog een werktitel. ‘Het kan nog alle kanten opgaan, er circuleren nu meerdere titels. Op 8 maart zal de Stuurgroep duidelijkheid geven,’ benadrukt woordvoerster Monique Roedoe van V&VN nogmaals.
Bron: Nursing
DS

vrijdag 10 februari 2012

Genetische oorzaak van reuma

Door het UMC Utrecht is onderzoek gedaan naar de genen die reumatoïde arthritis veroorzaken. Vijf eiwit-varianten blijken daarin een belangrijke rol te spelen. Op dit moment is er nog geen medicatie tegen reuma. Door de resultaten van dit onderzoek kan het mogelijk worden om medicijnen hiertegen te ontwikkelen. Zie hier

donderdag 2 februari 2012

Afschaffing van de bureaucratie in de zorg?

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten wil overbodige bureaucratie in de zorg afschaffen. Daartoe start er een “Experiment Regelarme Instellingen”. Het werk in de zorg moet aantrekkelijker worden, én efficiënter door het papierwerk te verminderen, en wellicht af te schaffen. Na een oproep door V&VN zijn er 700 meldingen gedaan van overbodige regels. Experimenten bij 28 zorgaanbieders moeten uitwijzen, welke regels afgeschaft kunnen worden. Zie voor meer informatie hier.
mr