woensdag 28 maart 2012

Europese dag van de logopedie in teken van preverbale logopedie

Op 25 en 26 mei organiseert de CPLOL in samenwerking met de NVLF het tweedaags CPLOL-congres. Dit congres vindt dit jaar in Den Haag plaats. 
Preverbale logopedie is logopedie voordat het spreken begint. De preverbaal logopedist houdt zich bezig met de behandeling van jonge kinderen met voedingsproblemen en het begeleiden van kinderen die aan het begin staan van de communicatieve ontwikkeling.
Preverbale begeleiding kan gegeven worden als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel of het leren kauwen. Ook kinderen bij wie de spraak/taalontwikkeling laat op gang komt, kunnen  in aanmerking komen voor preverbale logopedie. Het aantal kinderen dat met preverbale logopedie wordt geholpen groeit. Door de verbeterde medische ontwikkelingen neemt onder andere de groep kinderen met sondevoeding toe. Een vroege onderkenning van voedingsproblemen leidt tot betere preventieve zorg waardoor ouders minder lang hoeven te tobben. Preverbale logopedie wordt altijd gegeven op verwijzing van een (huis)arts omdat er medische controle nodig is.
Verder lezen? Klik hier. KSdonderdag 22 maart 2012

De nieuwe beroepsprofielen zijn er!

Op 8 maart presenteerde de Stuurgroep V&V2020 tijdens het V&V2020 congres de nieuwe beroeps-profielen aan minister Schippers van VWS en aan V&VN. De beroepsprofielen zijn de belangrijkste uitkomst van het project V&V202, en zijn opgesteld door de beroepsgroep zelf. De reacties op de nieuwe beroepsprofielen zijn divers. Ze variëren van enthousiast (voorzitter HBO-raad) tot kritisch (voorzitter MBO-raad).

Het advies van V&V2020 is gericht op de toekomst en betekent een upgrading van alle beroepen, ook dat van verpleegkundige. De aanbevelingen van de Stuurgroep V&V2020 liggen nu bij minister Schippers van VWS ter accordering. Zodra zij het groene licht geeft, kunnen opleiders, werkgevers en de beroepsgroep aan de slag. Het jaar 2020 als leidraad gekozen, omdat er nog een flink aantal gerichte stappen moet worden gezet om de profielen concreet te maken. Naast wettelijke wijzigingen moeten de plannen nader worden uitgewerkt, en moeten de voorgestelde beroepsprofielen worden vertaald in de opleidingen en curricula. En dat kost tijd.

Voor de reacties op de nieuwe beroepsprofielen en om de profielen zelf te downloaden, zie hier

dinsdag 13 maart 2012

Nieuw Pubmed tutorial Advanced Search Builder

Pubmed heeft op You Tube een nieuw tutorial Advanced Search Builder gepubliceerd.
In maar 2,5 minuten zie je het combineren van zoekacties met AND, OR en NOT, het toevoegen en uitkiezen van MeSH Terms, het gebruik van de history en  het bewaren van zoekacties. KS


dinsdag 6 maart 2012

Eerstejaars Fysiotherapie starten met informatievaardighedenOnderzoeksvaardigheden zijn steeds belangrijker binnen het HBO en het is belangrijk dat studenten kritisch leren kijken naar informatie. Om die vaardigheden aan te leren, heeft de opleiding Fysiotherapie de module Informatievaardigheden opgenomen in het programma van het eerste jaar. De Studie-centra HAN verzorgen de lessen voor 14 groepen van ca. 15 studenten, nu voor het tweede opeenvolgende jaar.

De studenten gaan zelfstandig op zoek naar literatuur over de pols bij de module Eerstelijns, die zij toch al volgen. Ze maken een behandelplan voor een wat oudere vrouw met een polsbreuk en va-langst. De studenten zoeken niet alleen in voor de hand liggende databanken als Google en Google Scholar, maar ook in de Catalogus van de Studiecentra HAN, in PiCarta, PM Platform en in Cinahl. In die laatste databank gaan ze op zoek naar een Engelstalig artikel.

De eerstejaars voeren dus een literatuuronderzoek uit, maar het is voor de module minstens zo be-langrijk hoe zij die literatuur gevonden hebben. Daarvoor zijn zes stappen ontwikkeld. De eerste stap is een oriëntatie op het onderwerp. Bij de tweede stap formuleren de studenten een probleemstelling en een hoofdvraag met deelvragen. De derde stap bestaat uit het daadwerkelijk verzamelen van de informatie op basis van zoektermen, strategie en methode. Bij de vierde stap kiezen de studenten de bronnen die ze daadwerkelijk gaan gebruiken. De vijfde stap is het daadwerkelijk schrijven van het werkstuk en het opstellen van de literatuurlijst op basis van de APA-richtlijnen. De laatste stap ten slotte, het evalueren, is een terugblik op het totale zoekproces: wat ging er goed wat moest tussentijds worden bijgesteld? Kritisch leren kijken naar de informatie die je vindt, is een van de belangrijkste vaardigheden in de module Informatievaardigheden./Ivz

vrijdag 2 maart 2012

Verpleegkunde en wetenschappelijk onderzoek

12 mei is weer de Dag van de Verpleging. Dit jaar is het internationale thema : 'Van onderzoek naar praktijk: overbrug de kloof'. Rond deze (zater)dag worden er verschillende activiteiten georganiseerd om praktijk en onderzoek op verpleegkundig gebied met elkaar te verbinden. Het februarinummer van TVZ is gewijd aan de aan de hogescholen verbonden lectoraten. O.a. staat daarin een gesprek met Joke Mintjes, die recentelijk afscheid nam van de HAN als lector Acute Intensieve Zorg. Voor meer informatie over mogelijke activiteiten tijdens de Dag van de Verpleging, zie: hier