woensdag 21 november 2012

Excellente zorg


Van de pilot van V&VN ”Excellente zorg” zijn nu de eerste resultaten bekend.
Excellente zorg wil de beste zorg bieden aan patiënten, bewoners en cliënten, op zodanige wijze  dat verpleegkundigen en verzorgenden hun werk kunnen doen met  gebruikmaking van de nieuwste stand van de wetenschap, met evidence based practice (EBP).  Verpleegkundigen kunnen daardoor met meer plezier het werk doen waarvoor ze zijn opgeleid. Ook het ziekteverzuim gaat omlaag.
Ook in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis zijn verpleegkundigen bezig om literatuuronderzoek te doen gericht op EBP, door het verzamelen van gegevens, door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden, en door gebruikmakend van data-analyse wetenschappelijke antwoorden te vinden voor problemen die ze in de praktijk ervaren.
Voor meer informatie, zie hier.
  m.r.