donderdag 31 januari 2013

Zichtbare schakel: De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt.

Sinds vier jaar loopt dankzij een landelijke subsidie het project “Zichtbare schakel”, waarin wijkverpleegkundigen de samenhangende zorg in wijken verbeteren, vooral voor kwetsbare groepen. Preventie en zorg, wonen en welzijn worden op wijkniveau zo beter met elkaar verbonden. In Den Haag is door een onderzoek aangetoond dat deze wijkverpleegkundigen-nieuwe-stijl echt laten zien dat het anders kan: ze dragen bij aan de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen., en ze  besparen kosten, onder andere door het voorkomen van zorg in de tweede lijn.

 
Den Haag wil nu dit programma voortzetten, en de financiering via de gemeenten laten lopen. De vrees bestaat dat geld, dat voor dit project is bedoeld, in andere potjes verdwijnt. MR
Zie: hier

vrijdag 25 januari 2013

Psychiatrische ziekte heb je niet alleen!

In Nederland lijdt een grote groep mensen aan een psychische ziekte. Door onderzoek en ervaringsverhalen van partners en kinderen weten we dat de impact van een psychische ziekte groot kan zijn. Partners en kinderen hebben daarom praktische ondersteuning en informatie over de ziekte nodig, maar ook coaching. Altrecht Senior en MOVISIE hebben een Train-de-trainer ontwikkeld waarmee familieleden op een gestructureerde wijze kunnen worden ondersteund. Deze Train-de-trainer is vooral bedoeld voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. DS
Bron:  http://www.movisie.nl/

dinsdag 8 januari 2013

Dieetadvisering levert tot €2,3 miljard op

Onderzoek SEO: dieetadvisering zeer kosteneffectief.
De behandeling van patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, levert maatschappelijke baten op van ruim € 0,4 tot € 1,9 miljard over een periode van vijf jaar. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
Verder lezen?
Klik op deze link. ks